Chính sách ưu đãi cho khách hàng tại FAZINA

Chính sách ưu đãi “mừng sinh nhật khách hàng”:

  • Đối với khách hàng có thẻ tích điểm
    • Trong tháng được 1 lần mua 1 tặng 1.
  • Đối với khách hàng có thẻ VIP bạc
    • Trong tháng được 2 lần mua 1 tặng 1.
  • Đối với khách hàng có thẻ VIP vàng
    • Trong tháng được 3 lần mua 1 tặng 1.

Chú ý: chính sách ưu đãi có hiệu lực:

+ áp dụng với những khách hàng đã từng đăng ký thông tin cá nhân tại hệ thống cửa hàng Fazina.

+ Khách hàng mang theo CMND để xác minh ( đối với thẻ tích điểm ).

+ Khách hàng có ngày sinh trong tháng đó.

+ Không áp dụng chính sách kèm với những chương trình khuyến mãi khác.

Ý kiến của bạn