Đầm

fazina.vn dam xoe xanh reu chan den A87A9958

đầm xòe xanh rêu chân đen

1.495.000 VNDD55-0310
fazina.vn dam hong hoa 3d chun eo A87A0078

đầm hồng hoa 3d chun eo

1.495.000 VNDD77-0238
50%a87a8925

Đầm xanh đuôi cá xếp ly ​D55-0294

1.495.000 VND

747.500 VND

​D55-0294
50%a87a8907

Đầm suông xanh trắng túi vuông ​​D55-0290

1.495.000 VND

747.500 VND

​​D55-0290
50%a87a8880

Đầm suông xanh can gấu trắng ​​D77-0221

1.495.000 VND

747.500 VND

​​D77-0221
50%a87a8692
50%A87A8893

Đầm xòe hoa tím cổ vuông D77-0208

1.495.000 VND

747.500 VND

D77-0208
50%A87A8872

Đầm ghi ô vuông trắng 3 nơ D55-0267

1.495.000 VND

747.500 VND

D55-0267