Tin tức

online-shopping

Hướng dẫn mua hàng Online

Để hỗ trợ một cách tốt nhất cho khách hàng, đặc biệt là những khách hàng không có diều kiện qua Fazina để xem trực tiếp sản phẩm, Hệ thống Showroom thời trang công sở cao cấp xin ra mắt tiện ích mua